Jag har så enkel smak.
Jag vill ha det bästa av allt.

–Oscar Wilde

Vår affärsidé är att förenkla komplicerad information och göra den begriplig.

Marknadsprofilering

Vi hjälper dig med din profilering och marknadsföring med utgångspunkt i en konkurrensanalys. Samtidigt tar vi också hänsyn till kunders och anställdas uppfattning av ditt företags starka och svaga sidor.

Förlag och bokproduktion

Tack vare vår erfarenhet av typografi och form har vi flera förlag bland våra uppdragsgivare.

Finansiell kommunikation

Ekonomisk och finansiell information ställer stora krav på god formgivning och läsbarhet. Vi hjälper ett antal företag med både kvartalsrapporter, årsredovisningar, presentationer och talarmanus.

Webb

Vi har länge designat webbsidor åt våra kunder, och kan idag erbjuda utveckling av avancerade webbplatser.

Typografi och typsnitt

Typ&Design har sina rötter i det typografiska hantverket. Tack vare vår långa erfarenhet av god typografi har vi fått många uppdrag där läsbarheten är extra viktig.

Bokmässan 2014

2014-09-11

Årets bokmässa går av stapeln 25–28 september i Göteborg. Där kommer man att uppmärksamma ett antal böcker som vi varit involverade i under året.

Idrottsförlaget släpper två böcker som vi har formgivit och typograferat:

Vi kan även rekommendera två seminarier med Natur & Kultur, »Att bedöma och sätta betyg« samt »Hjärnkoll på skolan«, som hålls på fredagen. Båda dessa seminarier har sin utgångspunkt i böcker som vi varit med och producerat under året.


Klicka på bilderna för att se en större bild