Jag har så enkel smak.
Jag vill ha det bästa av allt.

–Oscar Wilde

Vår affärsidé är att förenkla komplicerad information och göra den begriplig.

Marknadsprofilering

Vi hjälper dig med din profilering och marknadsföring med utgångspunkt i en konkurrensanalys. Samtidigt tar vi också hänsyn till kunders och anställdas uppfattning av ditt företags starka och svaga sidor.

Förlag och bokproduktion

Tack vare vår erfarenhet av typografi och form har vi flera förlag bland våra uppdragsgivare.

Finansiell kommunikation

Ekonomisk och finansiell information ställer stora krav på god formgivning och läsbarhet. Vi hjälper ett antal företag med både kvartalsrapporter, årsredovisningar, presentationer och talarmanus.

Webb

Vi har länge designat webbsidor åt våra kunder, och kan idag erbjuda utveckling av avancerade webbplatser.

Typografi och typsnitt

Typ&Design har sina rötter i det typografiska hantverket. Tack vare vår långa erfarenhet av god typografi har vi fått många uppdrag där läsbarheten är extra viktig.

Stipendium till Typ&Design-medarbetare

2013-11-19

Typ&Design gratulerar vår medarbetare Anton Westerberg, som tillsammans med Petter Bendelin mottagit Grafiska Leverantörsföreningens stipendium för bästa examensarbete 2013.

Motiveringen lyder: »Petter Bendelin och Anton Westerberg har i sin kandidatuppsats ›Mer än en faktura‹ redovisat att en grafiskt väl formgiven trycksak, i detta fall en faktura, bidrar till att höja mottagarens förståelse och engagemang för innehållet. Kraften av fakturan som ett kommunikativt verktyg medverkar enligt författarna till att stärka relationen mellan avsändare och mottagare - vilket är ett bevis för trycksakens konkurrenskraft och mervärde.«

Utnämningen uppmärksammas i senaste numret av branschtidningen Grafiskt Forum AGI (#499 november 2013) och en notis finns att läsa på tidningens webbplats.


Klicka på bilderna för att se en större bild