Jag har så enkel smak.
Jag vill ha det bästa av allt.

–Oscar Wilde

Vår affärsidé är att förenkla komplicerad information och göra den begriplig.

Marknadsprofilering

Vi hjälper dig med din profilering och marknadsföring med utgångspunkt i en konkurrensanalys. Samtidigt tar vi också hänsyn till kunders och anställdas uppfattning av ditt företags starka och svaga sidor.

Förlag och bokproduktion

Tack vare vår erfarenhet av typografi och form har vi flera förlag bland våra uppdragsgivare.

Finansiell kommunikation

Ekonomisk och finansiell information ställer stora krav på god formgivning och läsbarhet. Vi hjälper ett antal företag med både kvartalsrapporter, årsredovisningar, presentationer och talarmanus.

Webb

Vi har länge designat webbsidor åt våra kunder, och kan idag erbjuda utveckling av avancerade webbplatser.

Typografi och typsnitt

Typ&Design har sina rötter i det typografiska hantverket. Tack vare vår långa erfarenhet av god typografi har vi fått många uppdrag där läsbarheten är extra viktig.

Nygamla mönster på klassiskt porslin

2014-10-14

I samarbete med formgivaren Bo Ljungström har vi tagit fram dekor till nya serviser från porslinstillverkaren Simply Scandinavia. Mönstren tar inspiration av kopparstick från 1700- och 1800-talen. De första krukorna i serien »Manege« har redan lanserats, liksom produkter med dekoren »Fåglar« som baserats på en barnbok. Inom kort släpps nya dekorer i befintliga såväl som nyskapade serier.

Typ&Design har också haft nöjet att utforma och skapa en webbplats åt Simply Scandinavia. Webbplatsen rymmer bland annat en omfattande produktkatalog och ett bildspel om porslinstillverkning i 1700-talets kina, illustrerat med samtida målningar.


Klicka på bilderna för att se en större bild