Jag har så enkel smak.
Jag vill ha det bästa av allt.

–Oscar Wilde

Vår affärsidé är att förenkla komplicerad information och göra den begriplig.

Marknadsprofilering

Vi hjälper dig med din profilering och marknadsföring med utgångspunkt i en konkurrensanalys. Samtidigt tar vi också hänsyn till kunders och anställdas uppfattning av ditt företags starka och svaga sidor.

Förlag och bokproduktion

Tack vare vår erfarenhet av typografi och form har vi flera förlag bland våra uppdragsgivare.

Finansiell kommunikation

Ekonomisk och finansiell information ställer stora krav på god formgivning och läsbarhet. Vi hjälper ett antal företag med både kvartalsrapporter, årsredovisningar, presentationer och talarmanus.

Webb

Vi har länge designat webbsidor åt våra kunder, och kan idag erbjuda utveckling av avancerade webbplatser.

Typografi och typsnitt

Typ&Design har sina rötter i det typografiska hantverket. Tack vare vår långa erfarenhet av god typografi har vi fått många uppdrag där läsbarheten är extra viktig.

Vackra broschyrer från Svensk fastighetsförmedling

2015-02-12

Vi på Typ&Design har fått det stora nöjet att producera broschyrer åt Svensk fastighetsförmedling.

De kunder till Svensk fastighetsförmedling som vill presentera sina bostäder på ett lite elegantare vis väljer att använda Premium-broschyrer. Med attraktivt bildmaterial och lockande texter ska potentiella köpare få en så positiv bild av bostaden som möjligt. I samråd med mäklarna väljer vi ut bilder, producerar texter och layoutar broschyrerna. Intagsbroschyrer å andra sidan används av mäklarna för att presentera sig själva och sitt lokala kontor. I bägge fallen är det viktigt med snabb och effektiv produktion av hög kvalitet.


Klicka på bilderna för att se en större bild